Telakointi

Seuralla on telakointipaikkoja vain Koivusaaressa !!                          Kartassa näkyvä Jätkäsaaren telakointialue  on poistunut käytöstä.

Telakkapaikan hakeminen

Jäsenet hakevat telakkapaikkaa asiointilomakkeella.
Uudet jäsenet hakevat telakkapaikkaa venetietolomakkeella.

Koivusaaren telakka-alue

Koivusaaren telakka-alue on seuran rannan hiekkakenttä. Huomattavaa on, että alueen pohjoispäässä telakoi Vaskilahden venekerho.

Koivusaaren telakka-alue on haluttu  ja sinne telakointi tehdään hyvin suunnitelmallisesti.  Kullekin veneelle on varattu juuri riittävä tila (veneiden välillä 60cm).  Jäsen  ilmoittaa vuoden alussa telakkapaikkaa hakiessaan seuraavan syksyn nostoajan ja sitä seuraan noston ajankohdan.  Tämän perusteella tehdään telakkapaikkasuunnittelu sekä hoidetaan nostot ja laskut.

Koivusaaressa telakoitavien veneiden omistajien tulee osallistua yhteisnostoihin ja -laskuihin.  Tämä tarkoittaa myös ,että itsenäiset laskut ja nostot ovat lähtökohtaisesti kiellettyjä. Erityistapauksissa satamakapteeni voi antaa niihin luvan.

Koivusaaren alue siivotaan kesäksi kaupungin vaatimuksesta. Helsingin kaupungin liikuntavirasto edellyttää, että pukkien säilytysalue on mahdollisimman pieni. Se onnistuu vain kokoontaitettavien pukkien kanssa. Pukit tulee säilyttää purettuna niille osoitetulla paikalla.

Telakkakäytäntö Koivusaaressa

 • Nostoliinojen paikat tulee merkitä veneeseen.
 • Venepukin tulee olla tarpeeksi vahva ja hyväkuntoinen. Seura voi tarvittaessa vaatia pukin kunnostettavaksi tai vaihdettavaksi määräaikaan mennessä.
 • Venepukissa on omistajan nimi vähintään keulapuolella.
 • Venepukissa ei ole muita nimiä kuin veneen ja nykyisen omistajan nimi.
 • Venepukissa on keulan puoli merkitty ellei se käy ilmi pukin rakenteesta.
 • Veneiden mastojen talvisäilytystä varten on tehty mastovaja. Tästä syystä alasotettuja mastoja ei säilytetä veneiden päällä.
 • Veneen alusta ja ympäristö on siivottu ennen kuin vene nostetaan veteen.
 • Kaikki seuran alueella kesällä säilytettävät venepukit tulee olla kokoontaitettavia ja kokoontaitettuina säilytyksen aikana.(kokoontaitettava venepukki = pukin päädyt ja/tai sivut taittuvat pohjakehikon päälle). Poikkeuksena ovat ennen 1.9.2006 seuraan tulleiden veneiden kiinteät pukit, joista peritään hinnaston mukainen maksu. Nämä veneet ovat: Aniara, Aprilia, Blues, Fimma, Mia, Nima, Penelope ja Zephyr.
 • Käytettäessä seuran vesiletkuja, sähköjatkojohtoja, työkaluja tms. ne vyyhditään ja palautetaan paikoilleen päivän päätteeksi.
 • Tikkaat, joita käytetään veneeseen nousemiseen tulee lukita esim. venepukkiin jotta alueen satunnaiset vierailijat eivät käy veneessä.
 • Yhteisnostot ja laskut kunakin päivänä aloitetaan  parittomina vuosina  telakka-alueen pohjoisreunasta, parillisina  eteläreunasta.
 • Kokoontaitetun ja ennen pukkitalkoita seuran osoittamalle paikalle siirretyn ja seuran määrittelemällä tavalla asetetun pukin tai ennen talkoita poisviedyn pukin omistajan ei tarvitse osallistua kevään pukkitalkoisiin.
 • Kaikkien veneiden tulee olla laskettuja veteen ennen kesäkuussa tapahtuvaa alueen kesäkatselmusta.

Ohjeet yhteislaskuissa ja -nostoissa toimimiseen

Lasku

 1. Merkkaa ennen veneen laskua pukkisi säädöt ja mahdollisten tukikapuloiden paikat. Ota vaikka valokuva muistin tueksi. Merkkaa myös nostoliinojen paikat.
 2. Ilmoita satamakapteenille vähintään viikkoa etukäteen, mikäli et osallistu ilmoittamaasi veneen laskupäivään.
 3. Tule ajoissa paikalle, laskut ja nostot alkavat klo 8:00. Nosturi tulee rantaan n. ½ tuntia aikaisemmin, joten ensimmäinen vene nousee viimeistään klo 8:00.
 4. Ilmoittaudu ajoissa nostovastaavalle, jolloin saat arvion
  nostoajankohdasta. Seuraa aktiivisesti nostojen edistymistä, sillä
  nostojärjestys saattaa jostain syystä muuttua paljonkin.
 5. Kiinnitä keulaan ja perään n. 15m pitkät köydet, joilla venettä ohjaillaan laskun/noston aikana.
 6. Veneen ollessa vedessä tarkasta pikaisesti pohjaläpivientien tiiviys, jonka jälkeen nostoliinat voi poistaa ja nosturi pääsee hakemaan uutta venettä.
 7. Pura pukkisi ja siirrä se kesäksi mastovajan edustalle pukeille osoitettuun säilytyspaikkaan, tällöin ei ole välttämätöntä osallistua kevään pukkitalkoisiin.

Nosto

 1. Ilmoita ajoissa mielellään ennen syyskuuta, mikäli haluat siirtää ilmoittamaasi nostopäivää.
 2. Pukkitalkoissa näet tulevan telakkapaikkasi, kaikkien telakoivien veneilijöiden tulee osallistua.
 3. Kasaa pukkisi hyvissä ajoin, viimeistään edellisenä päivänä ennen nostoa. Tarkasta pulttien yms. kunto ja käsittele ne ruosteenirroitusöljyllä.
 4. Veneen masto pitää ottaa pois ennen nostoa. Veneen nostojen aikana autonosturi ei ole käytettävissä maston nostamiseen.
 5. Varmista, että kaikki pukin säädöt ovat oikein ja mahdolliset tukipalikat yms. ovat käden ulottuvilla. (Vaikkapa siitä keväällä ottamastasi valokuvasta)
 6. Varaa valmiiksi tarvittavat työkalut mikäli pukin asetuksia tarvitsee hienosäätää.
 7. Huolehdi, että vene on nostokunnossa. Seuraa aktiivisesti nostojen edistymistä, sillä nostojärjestys saattaa jostain syystä muuttua.
 8. Aja vene valmiiksi nostolaiturin lähelle kun oma vuorosi lähestyy jotta voit ajaa laituriin heti kun edellinen vene nousee.

Talvitelttarakennelmat Koivusaaressa

Puuvenettä varten tehdystä telttatalorakennelmasta maksetaan teltan todellisen koon mukaan. Telttatalorakennelman voi tehdä vain, jos telakkasuunnitelmaa tehtäessä on tilaa. Telttatalon tarvitsema tila on tilattava hyvissä ajoin etukäteen, jolloin telakointisuunnittelija voi ottaa huomioon rakennelmat tilaa jakaessaan. Telttatalorakennelmaa ympäröi sama 30 cm:n työskentelyalue kuin muitakin

Muiden veneiden (kuin puuveneiden) telttatalorakennelmista maksetaan 10% korotettua maksua teltan pohjanalalta.

Koivusaaressa säilytettävät venepukit

Seuran alueelle säilytettävien venepukkien tulee olla kokoontaitettavia.  Poikkeuksena ovat ennen 1.9.2006 seuraan tulleet kiinteät pukit, joista peritään hinnaston mukainen maksu.

Kokoontaitettava venepukki = pukin päädyt ja/tai sivut taittuvat pohjakehikon päälle.

Kokoon taitetun ja ennen pukkitalkoita seuran osoittamalle paikalle siirretyn, seuran määrittelemällä tavalla asetetun ja nimellä varustetun  pukin omistajan ei tarvitse osallistua kevään pukkitalkoisiin. Kevään pukkitalkoista vapautus koskee myös seuran alueelta purjehduskauden ajaksi poisviedyn pukin omistajaa.

Maston nostamista autolla varten jäsenet tilaavat nosturiauton itse. Facebook-ryhmässä voi huhuilla kavereita mastojen yhteisnostoihin

Alueella toimivia nostajia:

Kuljetus Ekblad  0400 210 514
Kuljetus Karttunen Oy 040-507 7044

Bertil ”Bebbe” Lindholm 0400-308 777
Rainer Löfström 0400-444 464
Pekka Parppei 0400-501 327
Lindholm Artturi puh 040-5536476
Reffe 0400-451662
Kuljetus Jokinen 040-7302273