Veneasiat yleistä

Tälle sivulle on perusasiat veneen rekisteröinnistä,  katsastuksesta, laituri- ja telakkapaikoista.

Muistilista

tammikuu laituri- ja telakkapaikkasopimus,  lasku- ja nostoaikojen varaus
huhtikuu tarkista laskuajat
touko-kesäkuu pukkitalkoot, telakointi päättyy kesäkuun alussa, katsastukset ennen juhannusta
syys-lokakuu pukkitalkoot, tarkista nostoajat
marraskuu seuraavan kauden vartiovuorojen varaus alkaa syyskokouksessa

Veneen rekisteröinti

Veneen rekisteröinti Koivusaaren Pursiseuraan edellyttää:

  1. Seuran veneilijäjäsen omistaa venerekisterissä olevasta veneestä vähintään tasaosuuden eli 100 % jaettuna omistajien lukumäärällä.
  2. Veneen omistuksesta vähintään 50 % tulee olla seuran jäsenillä.
  3. Veneellä tulee olla nimi.

Kun hankit tai olet vaihtamassa venettä, neuvottele satamakapteenin kanssa venepaikasta ja toimita täytetty  venetietoloma sähköpostilla sihteerille.

Jos luovut (myyt) veneesi tai jos haluat poistaa sen KoPun venerekisteristä, ilmoita siitä katsastuspäällikölle ja satamakapteenille.

Veneen perälipun käyttö

Vene voi käyttää KoPun perälippua kun

  • vene on KoPun venerekisterissä ja  sen katsastus on voimassa
  • veneessä on mukana voimassaoleva venetodistus
  • veneessä on mukana KoPun jäsen
  • Suomen kansalaiset tai suomalainen oikeushenkilö omistaa veneestä enemmän kuin 60% (tämä koskee myös tavallisen Suomen lipun käyttöä perälippuna)

Jos pelkästään viimeinen omistukseen liittyvä kohta ei täyty, niin veneilijä voi käyttää KoPun viiriä.

KoPun venerekisterissä oleva vene ei voi käyttää muun veneseuran lippua. Tämä koskee kaikkia veneseuroja.

Katsastus

KoPussa noudatetaan SPV:n katsastuskäytäntöä.  Seuraan tulleille uusille veneille tehdään peruskatsastus tulovuonna  tai viimeistään seuraavana kautena.  Kaikki veneet peruskatsastetaan joka viides vuosi ja vuosikatsastus tulee tehdä joka vuosi kesäkuun loppuun mennessä.

Tarkemmat ohjeet ovat kohdassa Katsastus.

Laituripaikka ja telakointi

Laituri- ja telakkapaikka haetaan vuosittain ja hakemuksella jäsen sitoutuu noudattamaan KoPun  Vuokraehtoja venepaikoista.

Laituripaikat ovat Koivusaaressa. Suurin osa veneistä telakoidaan Koivusaaressa. Koivusaaressa saa säilyttää vain kokoon meneviä pukkeja.

Tarkemmat ohjeet laituripaikoista ovat kohdassa Satama ja telakoinnista kohdassa Telakointi