Tiedostot ja lomakkeet (mm. Vartiointi)

Alta löydät seuran jäsenille tarkoitettuja tiedostoja ja lomakkeita. Tarvitsen niiden avaamiseksi kopu.fi -päätteisen käyttäjätunnuksesi. Unohtuneen salasanan vaihtamiseksi tarvitset sen sähköpostiosoitteesi, joka löytyy Suulista.

Kaikki seuran tiedostot löytyvät jäsenille rajatusta Google Drivesta.

Vuosittaiset varauslomakkeet ja yhteenvedot

Hakemukset ja lomakkeet

Ohjeita ja julkaisuja

Kululasku

Jäsenkokousten pöytäkirjat