Laituripaikat ja talvisäilytys

Kaikki ajankohtaiset tiedot löydät artikkeleista tai tiedostohakemistosta.

Laituri- ja telakkapaikan hakeminen

Jäsenet hakevat laituri- ja telakkapaikkaa erillisellä lomakkeella.
Uudet jäsenet voivat hakea telakkapaikkaa täyttäessään venetietolomakkeen.

Laiturikäytäntö

Vene kiinnitetään laituriin kahdella köydellä.  Kiinnitysköysissä tulee olla kunnolliset ja oikein asennetut joustimet.  Vene kiinnitetään kahteen peräpoijuun ja kiinnitysköydet suositellaan laitettavaksi ristiin.  Veneessä on käytössä katsastussäännön mukaiset laitasuojat (lepuuttajat).

Maasähköjohtoa ei saa pitää jatkuvasti sähköverkkoon kytkettynä.  Vedessä olevan veneen ollessa yhteydessä sähköverkkoon, saattaa veneen sähkölaitteissa esiintyä maavuotovirtaa. Tämä vuotovirta saattaa syövyttää oman ja/tai naapuriveneen metalliosia. Pidä veneesi sähkölaitteet moitteettomassa kunnossa ja pidä maasähköjohto kytkettynä mahdollisimman lyhyen aikaa.

Veneen nimi on luettavissa laiturilta. Kevytveneissä ja peräjollissa tulee olla tunnistetieto (purjenumero, nimi tai omistajan nimi, peräjollassa käy myös köliveneen nimi).

Peräjollat ja kevytveneet säilytetään maalla seuran osoittamassa pai kassa. Kumijolla voidaan säilyttää veneen perässä vähintään keula peräpeilin päälle nostettuna, ilman perämoottoria ja airoja, jos se ei häiritse muiden veneiden liikkumista. Muutoin peräjollaa ei saa säilyttää veneen perässä. Laituriportit tulee pitää aina lukittuina

Laituripaikkojen jakojärjestys

1. veneilijäjäsen, jolla oli laituripaikka edeltävänä kautena
2. veneilijäjäsen, jolla oli laituripaikka edellistä kautta edeltävänä kautena
3. veneilijäjäsen, jolla oli telakkapaikka edeltävänä kautena, muttei laituripaikkaa
4. veneilijäjäsen, jolla on seuran alusrekisteriin merkitty vene
5. veneilijäjäsen
6. gastijäsen, joka hakee jäsenlajin muutosta
7. veneilijäjäsen, jonka hakemus on saapunut varsinaisen jättöajan jälkeen
8. uusi veneilijäjäsen

Kohtien 2 – 8 sisäisen järjestyksen määrää jäsenyysikä.

Telakointipaikkojen jakojärjestys

 1. veneilijäjäsen, jonka venerekisterissä olevalla veneellä on ollut laituripaikka edeltävänä kesänä
 2. veneilijäjäsen, jolla on KoPun venerekisterissä oleva vene
 3. veneilijäjäsen
 4. gastijäsenestä veneilijäjäseneksi siirtyvä
 5. veneilijäjäsen, jonka hakemus on saapunut varsinaisen jättöajan jälkeen
 6. uusi veneilijäjäsen
 7. muut

Telakointipaikat jaetaan niin, että Koivusaari tulee täyteen. Telakkapaikan sijainnin määrää ensisijaisesti se, missä veneilijällä on ollut telakkapaikka  edellisellä telakointikaudella.  Jäsenen toive otetaan huomioon, jos se on mahdollista. Kohtien 2 – 7 sisäisen järjestyksen määrää jäsenyysikä.

Laituri- ja telakkapaikan peruminen

 • myönnetyn laituripaikan voi perua kuluitta, ennen vartiointikauden alkua
 • mikäli laituripaikka irtisanotaan ennen juhannusta, mutta vartiointikauden käynnistyttyä, paikasta hyvitetään 50% laiturimaksu ja yksi vartiointivuoro
 • juhannuksen jälkeen irtisanotuista paikoista ei palauteta maksua, samaten vartiovelvoite pysyy täysimääräisenä.
 • myönnetyn telakkapaikan voi perua kuluitta 15.10 mennessä, minkä jälkeen telakkamaksu veloitetaan täysimääräisenä

Koivusaaren telakka-alue

Koivusaaren telakka-alue on seuran rannan hiekkakenttä. Huomattavaa on, että alueen pohjoispäässä telakoi Vaskilahden venekerho.

Koivusaaren telakka-alue on haluttu  ja sinne telakointi tehdään hyvin suunnitelmallisesti.  Kullekin veneelle on varattu juuri riittävä tila (veneiden välillä 60cm).  Jäsen  ilmoittaa vuoden alussa telakkapaikkaa hakiessaan seuraavan syksyn nostoajan ja sitä seuraan noston ajankohdan.  Tämän perusteella tehdään telakkapaikkasuunnittelu sekä hoidetaan nostot ja laskut.

Koivusaaressa telakoitavien veneiden omistajien tulee osallistua yhteisnostoihin ja -laskuihin.  Tämä tarkoittaa myös ,että itsenäiset laskut ja nostot ovat lähtökohtaisesti kiellettyjä. Erityistapauksissa satamakapteeni voi antaa niihin luvan.

Koivusaaren alue siivotaan kesäksi kaupungin vaatimuksesta. Helsingin kaupungin liikuntavirasto edellyttää, että pukkien säilytysalue on mahdollisimman pieni. Se onnistuu vain kokoontaitettavien pukkien kanssa. Pukit tulee säilyttää purettuna niille osoitetulla paikalla.

Telakkakäytäntö

 • Nostoliinojen paikat tulee merkitä veneeseen.
 • Venepukin tulee olla tarpeeksi vahva ja hyväkuntoinen. Seura voi tarvittaessa vaatia pukin kunnostettavaksi tai vaihdettavaksi määräaikaan mennessä.
 • Venepukissa on omistajan nimi vähintään keulapuolella.
 • Venepukissa ei ole muita nimiä kuin veneen ja nykyisen omistajan nimi.
 • Venepukissa on keulan puoli merkitty ellei se käy ilmi pukin rakenteesta.
 • Veneiden mastojen talvisäilytystä varten on tehty mastovaja. Tästä syystä alasotettuja mastoja ei säilytetä veneiden päällä.
 • Veneen alusta ja ympäristö on siivottu ennen kuin vene nostetaan veteen.
 • Kaikki seuran alueella kesällä säilytettävät venepukit tulee olla kokoontaitettavia ja kokoontaitettuina säilytyksen aikana.(kokoontaitettava venepukki = pukin päädyt ja/tai sivut taittuvat pohjakehikon päälle). Poikkeuksena ovat ennen 1.9.2006 seuraan tulleiden veneiden kiinteät pukit, joista peritään hinnaston mukainen maksu. Nämä veneet ovat: Aniara, Aprilia, Blues, Fimma, Mia, Nima, Penelope ja Zephyr.
 • Käytettäessä seuran vesiletkuja, sähköjatkojohtoja, työkaluja tms. ne vyyhditään ja palautetaan paikoilleen päivän päätteeksi.
 • Tikkaat, joita käytetään veneeseen nousemiseen tulee lukita esim. venepukkiin jotta alueen satunnaiset vierailijat eivät käy veneessä.
 • Yhteisnostot ja laskut kunakin päivänä aloitetaan  parittomina vuosina  telakka-alueen pohjoisreunasta, parillisina  eteläreunasta.
 • Kokoontaitetun ja ennen pukkitalkoita seuran osoittamalle paikalle siirretyn ja seuran määrittelemällä tavalla asetetun pukin tai ennen talkoita poisviedyn pukin omistajan ei tarvitse osallistua kevään pukkitalkoisiin.
 • Kaikkien veneiden tulee olla laskettuja veteen ennen kesäkuussa tapahtuvaa alueen kesäkatselmusta.

Talvitelttarakennelmat

Puuvenettä varten tehdystä telttatalorakennelmasta maksetaan teltan todellisen koon mukaan. Telttatalorakennelman voi tehdä vain, jos telakkasuunnitelmaa tehtäessä on tilaa. Telttatalon tarvitsema tila on tilattava hyvissä ajoin etukäteen, jolloin telakointisuunnittelija voi ottaa huomioon rakennelmat tilaa jakaessaan. Telttatalorakennelmaa ympäröi sama 30 cm:n työskentelyalue kuin muitakin

Muiden veneiden (kuin puuveneiden) telttatalorakennelmista maksetaan 10% korotettua maksua teltan pohjanalalta.

Sallitut venepukit

Seuran alueelle säilytettävien venepukkien tulee olla kokoontaitettavia.  Poikkeuksena ovat ennen 1.9.2006 seuraan tulleet kiinteät pukit, joista peritään hinnaston mukainen maksu.

Kokoontaitettava venepukki = pukin päädyt ja/tai sivut taittuvat pohjakehikon päälle.

Kokoon taitetun ja ennen pukkitalkoita seuran osoittamalle paikalle siirretyn, seuran määrittelemällä tavalla asetetun ja nimellä varustetun  pukin omistajan ei tarvitse osallistua kevään pukkitalkoisiin. Kevään pukkitalkoista vapautus koskee myös seuran alueelta purjehduskauden ajaksi poisviedyn pukin omistajaa.