Seuratyövelvoite

Yhdessä tekeminen on seuramme keskeinen periaate. Kutsumme sitä seuratyövelvoitteeksi. Se ei ole seurassamme vapaaehtoistoimintaa, vaan seuran hyväksi tehtävää työtä. Seuratyövelvoite koskee veneilijäjäseniä, joilla on laituripaikka tai kevytvene Koivusaaressa.

Seuratyövelvoitteella on kolme tavoitetta:

  • suojella jäsenten veneitä ja seuran omaisuudesta
  • pitää seuran maksut ja sitä kautta veneilyn kustannukset mahdollisimman alhaisina
  • lähentää yhteisen tekemisen kautta seuran jäseniä toisiinsa sekä itse seuraan

Seuratyövelvoite hoituu kahdella vuosittaisella seuratyösuoritteella. Uusilla jäsenillä on kolme suoritetta. Näiden lisäksi ovat pukkitalkoot keväällä ja syksyllä.

Iältään yli 75 v jäsen voi korvata kaikki vartiot erikseen sovittavalla tavalla.

Seuratyösuoritteet

Veneiden ja seuran omaisuuden vartiointi on tärkein seuratyösuorite. Muilla seuratyösuoritteilla huolehditaan tärkeiksi katsottujen toimintojen sujumisesta kuten sataman työt, kilpailujen järjestäminen, nuorisotoiminnan työt ja seuran hallinto.

Työsuoritteet määräytyvät seuraavasti:

  • laituripaikkahakemuksen määräaikaan jättäneillä jäsenillä kaksi seuratyösuoritetta
  • uusilla jäsenillä ja (myöhässä laituripaikkahakemuksen jättäneillä) on kolme seuratyösuoritetta. Uusilla jäsenillä yksi suorite on muu kuin vartiovuoro.
  • entisillä kommodoreilla yksi suorite vähemmän kuin yllämainituilla
  • johtokunnan jäsenyys, keskeisen toimikunnan vetäjän tehtävät ja tärkeiden seuran toimintojen hoito vastaa kahta seuratyösuoritetta

Lisäksi aktiivisuus satama-, kilpailu-, katsastus-, nuorisotoimikunnissa voi korvata yhden suoritteen. Erillistehtäviä on paljon muitakin, ja niistä johtokunta päättää erikseen.

Seuratyösuoritteita jaettaessa vartiointi on etusijalla, joten sitä korvaavia suoritteita ei riitä kaikille halukkaille. Suoritteiden periaatteista päätetään seuran syykokouksessa osana toimintasuunnitelmaa.

Pukkitalkoot

Kevään pukkitalkoissa läsnäolovelvoite koskee kaikkia veneenomistajia, joiden pukit ovat Koivusaaren telakka-alueella. Poikkeuksen tästä muodostavat ne pukit, jotka on purettu ja siirretty telakalla etukäteen seuran osoittamaan paikkaan tai erikseen sovittujen sataman tehtävien hoito.

Syksyn pukkitalkoissa läsnäolovelvoite koskee kaikkia veneenomistajia, joiden pukit ovat Koivusaaren telakka-alueella.

Pukkitalkoissa ei pureta/ koota omaa pukkia! Pukit pitää olla purettu/koottu ennen talkoiden alkua! Pukeissa on oltava veneen nimi ja keula / perä pitää olla merkattu. Myös irto-osissa oltava veneen nimi! Jos keväällä jätät pukkiin kiinni jalat ja tuet,sido ne pukkiin kunnolla!

Este osallistua pukkitalkoisiin: este / esteen syy tulee ilmoittaa etukäteen vartiopäällikölle sähköpostilla,vartiointi@kopu.fi. Talkoista poissaolon jäsen korvaa jollain muulla satamamaan liittyvällä tehtävällä vartiopäällikön kanssa sovittavalla tavalla. Jos siirrät keväällä pukkisi omatoimisesti ,etkä osallistu pukkitalkoisiin: -ilmoita myös silloin sähköpostilla vartiopäällikkölle, vartiointi@kopu.fi.

Perinteiset talkoot

Seurassa järjestetään myös vanhan hyvän ajan talkoita (työtä, seurustelua ja pientä tarjoilua seuran puolesta). Niihin osallistuminen on vapaaehtoista. Roslagenin työt hoidetaan vapaaehtoisilla talkoilla.