Sataman sähköturvallisuudesta

Muistutuksena veneilijöille, talvitelakointipaikolla veneiden sähköjohtoja ei saa pitää jatkuvasti kytkettynä sähköverkkoon. Tämä koskee molempia telakointialueita, Kopun omaa telakointikenttää kuin myös NJK:n puolella telakoituja veneitä.

Telakoinnin yhteyteydessä sähkön normaaliin käyttöön kuuluu veneen akkujen lataaminen tarpeen mukaan sekä veneen korjaus- ja huoltotoimenpiteiden suorittaminen sähkötyökaluilla. Pidenpiaikaisesta sähkönkäytöstä on erikseen sovittava Kopun tai NJK:n satamakapteenin kanssa.

Ja tulevaa kesää ajatellen sama periaate koskee myös kesällä laituripaikkoja. Jatkuvasti sähköverkkoon kytketyt veneet aiheuttavat sähköturvallisuusriskin lisäksi myös todennäköisesti korroosiota veneiden välisten vuotovirtojen vuoksi.

Käytä telakointikentän ja laitureiden sähköja vain silloin, kun oikeasti tarvitset niitä.

Satama