Runko- ja varustekatsastukset keväällä 2020

Suomen Purjehdus ja Veneily (SPV) on antanut ohjeet veneiden katsastusten järjestelyistä veneilykauden 2020 osalta. Suositellut menettelyt poikkeavat Suomessakin jylläävän pandemian vuoksi aiemmista vuosista huomattavasti.

Tässä SPV:ltä saamani ohjeet jotakuinkin 1:1 kopioituna (laitoin sulkuihin katsastajiemme kanssa sovituista ohjeista):

Hyvä katsastaja

Tämä ohjeistus on voimassa niin kauan kuin valtiovalta on antanut poikkeusohjeita tai suosituksia, joilla rajoitetaan liikkumista tai ihmisten kohtaamista.
Vuosikatsastusajankohtaa seura voi halutessaan jatkaa kesäkuun lopun jälkeenkin, kunhan katsastusmerkintä tulee Suuliin syyskuun aikana.

Vuosikatsastus videoyhteydellä
• Seurat toteuttavat katsastusaikojen varaamisen haluamallaan tai nykyisellä tavalla. (ER:n lisäys; lisää ohjeita ajanvarauksista tulee lähiaikoina KoPun sivuille)
• Oletus: veneilijällä on tallella katsastuslomakkeen molemmat sivut ja venetodistus (ER:n lisäys: jos edellinen runko-, ja sitä seuraavat varustekatsastukset tehty Suulissa, ei paperilomakkeita tarvita)
• Jos näin ei ole, veneilijän tulee sopia katsastajan tai seuran toimihenkilön kanssa kuinka hän saa nämä asiakirjat ja minkä vuoden katsastusruutuun tämän vuoden merkintä tehdään.
• Vuosikatsastus tehdään ensisijaisesti videoyhteyttä hyväksi käyttämällä niin, että veneilijä ja katsastaja muodostavat kuvayhteyden matkapuhelimillaan (ER:n lisäys; esim. WhatsApp’in videopuhelulla).
• Veneilijä valmistelee veneen huolellisesti katsastusta varten niin, että hän pääsee puhelimensa kameralla katsastettaviin kohteisiin vaivatta. Kaikki irtovarusteet tulee ottaa ennen katsastusta valmiiksi esille ja mahdollisuuksien mukaan samaan paikkaan esimerkiksi penkille tai pöydälle.
• Katsastaja pyytää veneilijää kuljettamaan kameran haluamiinsa kohteisiin ja tarkistaa näin veneen ja varustuksen mahdollisimman tarkasti kuten vuosikatsastuksessa.
• Kun vuosikatsastus on näin valmis, veneilijä kirjoittaa katsastuslomakkeen ja venetodistuksen sovittuun kohtaan katsastusluokan, päiväyksen ja tekstin ”omakatsastus” ja näyttää katsastajalle videoyhteydellä, että näin on tehty. (ER:n lisäys; videoyhteydessä olleen katsastajan nimikirjaimet ja katsastajanumero merkataan ao. kohtaan)
• Katsastaja merkitsee katsastuksen Suuliin tai kuten vuosikatsastus seurassa on muutoinkin tallennettu.
• Seura toimittaa veneilijälle katsastustarran erikseen seurassa sovittavalla menettelyllä ja veneilijä kiinnittää tarran katsastajan antamien ohjeiden mukaan, yleensä edellisen tarran päälle tai sen paikalle. (ER:n lisäys; katsastustarrasta annetaan erillinen ohje katsastuksen yhteydessä)

Vuosikatsastus ilman videoyhteyttä
• Seurat toteuttavat katsastusaikojen varaamisen haluamallaan tai nykyisellä tavalla.
• Oletus: veneilijällä on tallella katsastuslomakkeen molemmat sivut ja venetodistus
• Jos näin ei ole, veneilijän tulee sopia katsastajan tai seuran toimihenkilön kanssa kuinka hän saa nämä asiakirjat ja minkä vuoden katsastusruutuun tämän vuoden merkintä tehdään.
• Kun videoyhteydellä tapahtuva katsastus ei ole teknisistä tai muista syistä mahdollinen, keskustelevat veneilijä ja katsastaja ensin vuosikatsastuksen sisällöstä ja veneilijä tekee ohjeiden pohjalta omakatsastuksen itse.
• Kun vuosikatsastus on näin valmis, veneilijä kirjoittaa katsastuslomakkeen ja venetodistuksen sovittuun kohtaan katsastusluokan, päiväyksen ja tekstin ”omakatsastus” ja nälähettää katsastajalle valokuvan, että näin on tehty. Ellei valokuvan lähettäminenkään ole mahdollista, ilmoittaa veneilijä katsastajalle nämä tiedot puhelimitse tai muuten seurassa sovittavalla tavalla.
• Katsastaja merkitsee katsastuksen Suuliin tai kuten vuosikatsastus seurassa on muutoinkin tallennettu.
• Seura toimittaa veneilijälle katsastustarran erikseen seurassa sovittavalla menettelyllä ja veneilijä kiinnittää tarran katsastajan antamien ohjeiden mukaan, yleensä edellisen tarran päälle tai sen paikalle.

Peruskatsastus
• Runkokatsastukset siirretään tarvittaessa syksyyn vesiltänoston jälkeiseen aikaan.
• Veneelle tehdään silloin kauden alusssa vain vuosikatastus edellä kuvatulla tavalla.
• Suuli ei valitettavasti tue tällaista järjestelyä. Suuliin merkitään kauden alussa tehdyksi vain vuosikatsastus ja peruskatsastus merkitään Suuliin vasta sitten, kun peruskatsastus on tehty. Tästä on kuitenkin seurauksena se, että kauden ajan Suuli ilmoittaa veneeltä peruskatsastuksen puuttuvaksi. Tätä emme pysty nyt valitettavasti korjaamaan, sen kanssa on vain elettävä.

Tuossa SPV:stä saamamme ohjeistukset.

Kolmantena vaihtoehtona me katsastajat sovimme suorittavamme katsatuksia ”laiturikatsastuksena”, jolloin katsastusmies ei astu veneeseen, vaan tekee katsastuksen laiturilta, veneilijän ollessa veneensä kannella valmiina esittelemään veneensä katsastuksessa vaadittavia varusteita (mm. tarkastetut sammuttimet, hätämerkinantovälineet, pelastusliivit jne.). Näistä laituripäivistä ja niiden ajankohdista tiedotamme lähiaikoina

Yksittäiset seuramme katsastajat ovat ilmoitaneet mahdollisuudestaan suorittaa normaalin katsastusmenettelyn mukaisia katsastuksia (kyselkää suoraan katsastajilta, nimiä en kirjaa tähän josko mielipide muuttuu matkan varrella pandemian kehittyessä puoleen tai toiseen :-)). Tuolloin luonnollisesti ehdottomana vaatimuksena molemmille tahoille on se, että he tuntevat itsensä sillä hetkellä täysin terveeksi, ja vältetään lähikontaktia parhaan mahdollisuuden mukaan. Katsastustapahtumassa saa normaalista poiketen olla nyt paikalla vaan katsastaja ja veneilijäjäsen, el rajoitettaan kontaktit minimiin tälläkin tavalla (<- tuo on SPV:nkin ohjeessa)

Tiedän, että kyseinen menettely ei ole hyvä, ja normaaliin käytäntöön palataan mahdollisimman pikaisesti pandemian hellittäessä. Korostan taas kerran, että vastuu veneen merikelpoisuus varusteineen on 100%:sesti veneen kipparilla, ja katsastukseen liityvistä puutteista juridisesti vastaa vain veneilijä itse. Katsastusmenettelyn ”keventyessä” joillekin saattaa tulla kiusaus alittaa rimaa, mutta siinä pettää vaan itseään. Luin jostakin nettiuutisen, että vakuutusyhtölle riittää tässä poikkeustilanteessa, että veneessä on vuoden 2019 katsastus voimassa, jos vuosittain päivitettäväksi vaaditut asiat (mm. sammuttimet, raketit jne.) on ”päivitetty” vaadittavlle tasolle.

Tässä ”lyhyt” tiedoksianto menettelyistämme, kyselkää lisää esim. sähköpostitse katsastus@kopu.fi, jos siihen tarvetta ilmenee, vastailemme parhaamme mukaan (meillekin tämä hässääkkä aiheuttaa lisää duunia)

Katsastus-terveisin

Koko katsastusorganisaation puolesta

Eero Riikonen, KoPun katsastuspäällikkö

Vastaa