Jäsenasiat yleistä

Jäsenyys

KoPulla on kahdenlaisia aikuisjäseniä: veneilijäjäseniä ja tavallisia jäseniä (= gastijäsen, perhejäsen). Vain veneilijäjäsen voi hakea veneelle laituri- ja telakointipaikkaa. Nuorisojäseniä ovat iältään alle 19 vuotiaat. Veneen omistajien enemmistön tulee olla KoPun jäseniä. Tästä on lisätietoa kohdassa Veneasiat.

Jos veneilijäjäseneksi hyväksytty on iältään alle 30 vuotta, niin hänelle voidaan myöntää merkittävä alennus liittymismaksusta. Samaa alennusta sovelletaan yli 10 vuotta seurassa jäsenenä olleeseen, joka haluaa vaihtaa jäsenlajin veneilijäjäseneksi. Alennusta sovelletaan myös siinä tapauksessa, että venerekisterissä olevan veneen omistus siirtyy lapselle (sukupolven vaihdos). Alennuksen suuruus päätetään seuran syyskokouksessa.

Koivusaaren Pursiseura ry.n säännöt

KoPun strategia

Seuraan hakeminen

Jos haluat liittyä seuraan, täytä alta löytyvä jäsenhakemus sekä venetietolomake, mikäli haet veneilijäjäseneksi. Jäsenhakemuksia käsitellään johtokunnan kokouksissa kuukausittain, tarkista aika kalenterista.

Hakemuslomakkeet

Jäsenedut ja -oikeudet

KoPun veneilijäjäsen voi hakea yhtä laituri- ja yhtä telalakkapaikkaa seuran satamasta. Kaikki jäsenet voivat hakea oikeutta pitää kevytvenettä seuran alueella.

Jäsen voi lunastaa yhden seuran avaimen panttimaksua vastaan. Avaimen voi luovuttaa seuran ulkopuoliselle vain johtokunnan päätöksellä. Panttimaksu palautetaan, kun avain palautetaan seuralle.

Seuran venerekisteriin kuuluvissa veneissä voidaan käyttää seuran lippua. Jäsen saa ensimmäisen perälipun veloituksetta, kun vene on katsastettu.

Katsastajilta saa neuvoja veneen turvalisuuteen liittyvissä asioissa.

Jäsenten käytössä on Roslagenin retkisatama Inkoon saaristossa.

Jäsenet saavat käyttää seuran kevytveneitä ja rib-kumivenettä, kun ilmoitettavat käytöstä nuorisopäällikölle.

Seuran pääasiallinen viestikanava on verkkosivusto www.koivusaarenpursiseura.fi. Lisäksi jokaiseen jäsentalouteen postitetaan SPV:n julkaisema lehti. Seuran oma KoPuttaja-lehti jaellaan sähköisesti. Veneilijän Muistio toimitetaan yksi kappale jäsentalouteen. Venerekisterissä olevan köliveneen veneilijäjäsen saa SPV:n julkaiseman Veneilijän vuosikirjan, jos sellainen on satavilla, hakemalla sen majalta (vuosikirjaa ei hankita joka vuosi).

Jäsenet on vakuutettu tapaturman varalta Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n (SPV) ryhmätapaturmavakuutuksen kautta. Lisäksi seuralla on SLU:n kautta toiminnan vastuuvakuutus (ml. leirit ja kilpailut) ja vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutus (ml. talkoot). Tarkemmat vakuutusehdot löytyvät SPV:n verkkosivujen kautta.

SPV:n jäsenseurana KoPun jäsenet saavat Suomen Meripelastusseuran Trossi-palavelun vuosimaksusta 10 euron alennuksen. Lisätietoa SPV:n eduista saat tästä.

Jokaisella seuran jäsenellä, joka on maksanut erääntyneen jäsenmaksunsa, on seuran kokouksessa äänioikeus ja yksi ääni. Valtakirjalla ei voi äänestää. Lisäksi seuran nuoriso- ja kannatusjäsenillä on seuran kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Jäsentietojen muutokset

Jos haluat vaihtaa jäsenlajia esimerkiksi jäsenestä veneilijäjäseneksi, lähetä muutoshakemus sähköpostilla sihteerille. Hakemukset käsitellään seuraavassa johtokunnan kokouksessa.

Jäsenyydestä eroaminen ilmoitetaan KoPulle joko postitse tai sähköpostilla. Sähköpostin tulee tulla seuran jäsenrekisteriin merkitystä osoitteesta. Jos koko perhe tai venekunta lopettaa purjehduksen ja kaikki haluavat erota, tulee joisesta tehdä eroilmoitus. Samassa yhteydessä palautetaan avain ja kerrotaan tilinnumero, johon avainpantin voi maksaa. KoPun lippu pyydetään palauttamaan tai hävittämään asianmukaisella kunnioituksella.

Jos luovut veneestä tilapäisesti, kannattaa yleensä jatkaa veneilijäjäsenenä. Tällöin säilyy oikeus hakea laituripaikkaa. Jäsenestä veneilijäjäseneksi siirtyvä maksaa aina uuden liittymismaksun.

Tee jäsentietojen muutokset (sähköposti, osoite tai puhelinnumero) asiointilomakkeella, sihteeri auttaa tarvittaessa. Asiontilomakkeen käyttö edellyttää, että seuran jäsenrekissä on käyttämäsi sähköpostiosoite. Jos sukunimesi muuttuu, ilmoita siitä sihteerille. Asiointilomakkeella tehty muutos siirtyy automaattisesti SPV:n julkaiseman Nautic-lehden käyttöön.

Kun nuorisojäsen täyttää 18 vuotta, seuran hallinto olettaa, että hän siirtyy seuraavana vuonna jäseneksi ja hänelle lähetetään jäsenmaksulasku. Aikuistuvan nuorisojäsenen ei tarvitse maksaa liittymismaksua. KoPun hallinnon kannalta on toivottavaa, että ao. henkilö tai hänen vanhempansa ilmoittaa etukäteen, jos on tarkoitus erota KoPun jäsenyydestä. Tällöin säästyy kaikilta vaivaa ja KoPulta kustannuksia.

Venetietojen muutokset (esim. veneen vaihtuminen) tulee ilmoitttaa seuralle, katso Veneasiat.

Maksut

Seuran laskut lähetetään jäsenen postiosoitteeseensa ja Netpostiin. Jos et tarvitse paperista lasku, niin voit merkitä tiedon Netpostiisi. Tämä säästää seuran postituskuluja. Jäsenten on maksettava jäsenmaksut ja muut maksut ajallaan. Jos jäsenellä on maksamattomia laskuja seuralle, niin laituri- ja telakkapaikkoja ei myönnetä. Yhteystietojen muutoksista on ilmoitettava seuralle viipymättä.

Yleisimmät maksut 2020 – Fees
Liittymismaksut – Joining fees
Veneilijäjäsen – 650
Alle 30 v tai perheenjäsen¹ – age < 30 year or family member 400
Jäsen – member 45
Nuorisojäsen alle 19 v – junior member, age < 19 year 0
Vuosittaiset jäsenmaksut – Annual membership fees
Veneilijäjäsen – boater member 55
Jäsen – member 40
Nuorisojäsen – junior member 0
Vuosittaiset satama/vene -maksut – Annual harbour fees
Laituripaikka veneen leveysmetriltä 74,00
Telakointi neliömetriltä (veneen pituus x leveys) 11,00
Kevytvenemaksu³ neliömetriltä (veneen pituus x leveys) 9.50
Rahastomaksu venerekisterissä olevalta veneeltä 60
Kiinteän venepukin kesäsäilytys (vain vanhat pukit) 20
Veneviiri; oikeuttaa jäsentä käyttämään Roslagenia, jos vene ei ole KoPun rekisterissä 60
Muut maksut ja korvaukset² – Other fees
Avainpantti – key pawn 33
Peräliput – flags
Pieni 44×72 cm, koodi 072 – size S 35
Keski 55×90 cm, koodi 090 – size M 40
Iso 66×108 cm, koodi 108 – size L 45
Isoin 80×131 cm, koodi 131 – size XL 65
Veneviirin uusiminen 25
Ylimääräisen maston säilytys (kesä tai talvi) 30
Ylenmääräinen sähkön käyttö: 2.5 €/laite/vrk + 0.15 €/h
Perheenjäsen¹: hakija on veneilijäjäsenyydestään luopuvan rintaperillinen, vanhempi, aviopuoliso tai leski

Muut maksut²: vartiolaiminlyöti yms. seuraumukset katso tarkemmin VeMusta
Kevytvenemaksua³ ei peritä Optimisti- eikä Zoom jollista.

Seuratyövelvoite

Yhdessä tekeminen on seuramme keskeinen periaate. Kutsumme sitä seuratyövelvoitteeksi. Se ei ole seurassamme vapaaehtoistoimintaa, vaan seuran hyväksi tehtävää työtä. Seuratyövelvoite koskee veneilijäjäseniä, joilla on laituripaikka tai kevytvene Koivusaaressa. Seuratyövelvoitteella on kolme tavoitetta:

  • suojella jäsenten veneitä ja seuran omaisuudesta
  • pitää seuran maksut ja sitä kautta veneilyn kustannukset mahdollisimman alhaisina
  • lähentää yhteisen tekemisen kautta seuran jäseniä toisiinsa sekä itse seuraan

Seuratyövelvoite hoituu kahdella vuosittaisella seuratyösuoritteella. Uusilla jäsenillä on kolme suoritetta. Näiden lisäksi ovat kevät- ja syystalkoot.

Iältään yli 75 v jäsen voi korvata kaikki vartiot erikseen sovittavalla tavalla.

Seuratyösuoritteet
Veneiden ja seuran omaisuuden vartiointi on tärkein seuratyösuorite. Muilla seuratyösuoritteilla huolehditaan tärkeiksi katsottujen toimintojen sujumisesta kuten sataman työt, kilpailujen järjestäminen, nuorisotoiminnan työt ja seuran hallinto. Työsuoritteet määräytyvät seuraavasti:

  • laituripaikkahakemuksen määräaikaan jättäneillä jäsenillä kaksi seuratyösuoritetta
  • uusilla jäsenillä ja myöhässä laituripaikkahakemuksen jättäneillä kolme seuratyösuoritetta, uusilla jäsenillä yksi suorite on muu kuin vartiovuoro
  • entisillä kommodoreilla yksi suorite vähemmän kuin yllämainituilla
  • johtokunnan jäsenyys, keskeisen toimikunnan vetäjän tehtävät ja tärkeiden seuran toimintojen hoito vastaa kahta seuratyösuoritetta

Lisäksi aktiivisuus satama-, kilpailu-, katsastus-, nuorisotoimikunnissa voi korvata yhden suoritteen. Erillistehtäviä on paljon muitakin, ja niistä johtokunta päättää erikseen.

Seuratyösuoritteita jaettaessa vartiointi on etusijalla, joten sitä korvaavia suoritteita ei riitä kaikille halukkaille. Suoritteiden periaatteista päätetään seuran syykokouksessa osana toimintasuunnitelmaa.

Kevät- ja syystalkoot
Kevättalkoissa (pukkitalkoot) läsnäolovelvoite koskee kaikkia veneenomistajia, joiden pukit ovat Koivusaaren telakka-alueella. Poikkeuksen tästä muodostavat ne pukit, jotka on purettu ja siirretty telakalla etukäteen seuran osoittamaan paikkaan tai erikseen sovittujen sataman tehtävien hoito.

Syystalkoissa (pukkitalkoot) läsnäolovelvoite koskee kaikkia veneenomistajia, joiden pukit ovat Koivusaaren telakka-alueella.

Esteestä osallistua pukkitalkoisiin tulee ilmoittaa etukäteen vartiopäällikölle sähköpostilla. Talkoista poissaolon jäsen korvaa jollain muulla satamamaan liittyvällä tehtävällä vartiopäällikön kanssa sovittavalla tavalla.

Perinteiset talkoot
Seurassa järjestetään myös vanhan hyvän ajan talkoita (työtä, seurustelua ja pientä tarjoilua seuran puolesta). Niihin osallistuminen on vapaaehtoista. Roslagenin työt hoidetaan vapaaehtoisilla talkoilla.

Kululaskut ja tuloutukset

Kun teet Kopulle hankintoja ja maksat itse, niin kulut laskutetaan Kopulaisten laskut -lomakkeella. Tilittäessäsi tuloja seuralle, käytä Siirto KoPun tilille -lomaketta. Toimita lomake ja laskukuitit joko suoraan taloudenhoitajalle sähköpostilla (skannattuna) tai seuran postiosoitteeseen.

Todistus veneilytaidoista

Kansainvälisen veneenkuljettajan pätevyyskirjan hakija tarvitsee todistuksen veneilytaidoista. Tästä saat lisätietoa.