Talvitelakoinnin aikaraja poistunut

Tiedoksi veneilijöille, Helsingin kaupunki on poistanut talvitelkoinnille normaalisti asetetun takarajan 10.6.

Veneitä voi nyt Koronatilanteen vuoksi pitää tänä vuonna maissa telakoituna Helsingin kaupungin telakointialueilla niin pitkään kuin se on tarpeellista, tarvittaessa vaikka koko kesän.

Pukkitalkoita ei järjestetä niin kauan kuin voimassa on kokoontumiselle asetettuja rajoituksia tai suosituksia. Jokainen veneilijä voi siirtää pukkinsa  oma-aloitteisesti Kopun sataman puolella pukkikasaan mastovajan kaakkoispuolelle (Zephyrin pukki pohjana).  NJK:n puolella telkoivien osalta tullaan sopimaan vastaava järjestely. Jos pukin siirto ei onnistu itsenäisesti, laita infoa sataman sähköpostiin.

Satama

 

KoPun veneilypalveluihin kirjautuminen

Varataksesi esim. katsastuksen, sekä muita veneilypalveluita, käytä maaliskuun lopulla jaettua etu.suku@kopu.fi tunnustasi.

Millään @gmail.com/@hotmail.com/@firma.fi tunnuksilla ei varauksia voi tehdä, vaan joudut ’Tarvitset käyttöoikeudet’ sivulle. Älä pyydä käyttöoikeutta, vaan Vaihda toiseen tiliin.

Tunnus on siis eri, kuin tälle web-sivulle kirjautuminen. Uudet @kopu.fi tunnukset on toimitettu veneilijäjäsenille, näiden web-sivujen kirjautumistietojen perusteella.

Mikäli @kopu.fi tunnuksesi on hukassa, käytä Google kirjautumissivulla ’Unohditko sähköpostiosoitteen’ etu.suku@kopu.fi tunnusta ja tunnusten toimitusosoitetta.

 

Katsastustapahtumiin ilmoitautuminen

Olemme siirtymässä katsastustapahtumiin ilmoittautumisessa kotisivujemme kautta tapahtuvaan sähköiseen ilmoittautumiseen.

Katsastustapahtumien ajankohdat on merkitty ilmoittautumislomakkeeseen

Ilmoittautuminen tapahtuu tuolla alla olevaa riviä klikkaamalla: Huom! tarvitset etu.suku@kopu.fi -tunnuksesi

Katsastustapahtumiin ilmoittautuminen

Taulukkon ”ilmoittautumislokeroon” tulee täytettäväksi tekstiä useammalle riville, rivinvaihto tapahtuu painamalla Windows-ympäristössä ”Alt-enter” näppäimiä yhtä aikaisesti, Mac-ympäristössä ”option-enter” yhdistelmällä.

Nyt poikkeustilanteen katsastuksia helpottamaan puolin ja toisin, tutustu tähän ohjeeseen (klikkaa), jossa katsastusvaatimuksia on kuvailtu Katsastusvarusteet, listaus katsastusluokittain

Huomaathan, että päästäksesi taulukkoon Sinun on kirjauduttava järjestelmäämme etunimi.sukunimi@kopu.fi tunnuksilla tietoturvahaittojen eliminoimiseksi.

Mutta testataan tätä toimintatapaa. Asiallista palautetta niin hyvissä kuin kehitettävissäkin asioissa odotellan, niitä voi lähettää vaikka minulle

Katsastusterveisin -eero r-

 

Sammutintarkastukset rannassa ke 13.5 ja ti 19.5

Sammuttimien tarkastusta tarjolla telakka-alueellamme poikkeustilanteesta huolimatta lähes normaalin malliin keskiviikkona 13. 5 ja tiistaina 19.5 klo 17 alkaen. Käyttäytymisohjeista sen verran, että noudatetaan tuolloinkin voimassa olevia koronapandemiaan liittyviä sekä ”kokoontumisen” ihmismääriä rajoittavia ja keskinäisiä etäisyyksiä koskevia ohjeita parhaamme mukaan.

Viime keväiseen tapaan tarkastaja vaihtaa/kauppaa nestekaasupulloja huomattavasti huoltoasemiaedullisemmin, eli hyödyntäkää ao. palveluakin (muistini mukaan hinta oli reippaasti alle puolet Neste-huoltamoiden hinnasta, eikä hinnat ole saamani tiedon mukaan nousseet)

-katsastus-

Runko- ja varustekatsastukset keväällä 2020

Suomen Purjehdus ja Veneily (SPV) on antanut ohjeet veneiden katsastusten järjestelyistä veneilykauden 2020 osalta. Suositellut menettelyt poikkeavat Suomessakin jylläävän pandemian vuoksi aiemmista vuosista huomattavasti.

Tässä SPV:ltä saamani ohjeet jotakuinkin 1:1 kopioituna (laitoin sulkuihin katsastajiemme kanssa sovituista ohjeista):

Hyvä katsastaja

Tämä ohjeistus on voimassa niin kauan kuin valtiovalta on antanut poikkeusohjeita tai suosituksia, joilla rajoitetaan liikkumista tai ihmisten kohtaamista.
Vuosikatsastusajankohtaa seura voi halutessaan jatkaa kesäkuun lopun jälkeenkin, kunhan katsastusmerkintä tulee Suuliin syyskuun aikana.

Vuosikatsastus videoyhteydellä
• Seurat toteuttavat katsastusaikojen varaamisen haluamallaan tai nykyisellä tavalla. (ER:n lisäys; lisää ohjeita ajanvarauksista tulee lähiaikoina KoPun sivuille)
• Oletus: veneilijällä on tallella katsastuslomakkeen molemmat sivut ja venetodistus (ER:n lisäys: jos edellinen runko-, ja sitä seuraavat varustekatsastukset tehty Suulissa, ei paperilomakkeita tarvita)
• Jos näin ei ole, veneilijän tulee sopia katsastajan tai seuran toimihenkilön kanssa kuinka hän saa nämä asiakirjat ja minkä vuoden katsastusruutuun tämän vuoden merkintä tehdään.
• Vuosikatsastus tehdään ensisijaisesti videoyhteyttä hyväksi käyttämällä niin, että veneilijä ja katsastaja muodostavat kuvayhteyden matkapuhelimillaan (ER:n lisäys; esim. WhatsApp’in videopuhelulla).
• Veneilijä valmistelee veneen huolellisesti katsastusta varten niin, että hän pääsee puhelimensa kameralla katsastettaviin kohteisiin vaivatta. Kaikki irtovarusteet tulee ottaa ennen katsastusta valmiiksi esille ja mahdollisuuksien mukaan samaan paikkaan esimerkiksi penkille tai pöydälle.
• Katsastaja pyytää veneilijää kuljettamaan kameran haluamiinsa kohteisiin ja tarkistaa näin veneen ja varustuksen mahdollisimman tarkasti kuten vuosikatsastuksessa.
• Kun vuosikatsastus on näin valmis, veneilijä kirjoittaa katsastuslomakkeen ja venetodistuksen sovittuun kohtaan katsastusluokan, päiväyksen ja tekstin ”omakatsastus” ja näyttää katsastajalle videoyhteydellä, että näin on tehty. (ER:n lisäys; videoyhteydessä olleen katsastajan nimikirjaimet ja katsastajanumero merkataan ao. kohtaan)
• Katsastaja merkitsee katsastuksen Suuliin tai kuten vuosikatsastus seurassa on muutoinkin tallennettu.
• Seura toimittaa veneilijälle katsastustarran erikseen seurassa sovittavalla menettelyllä ja veneilijä kiinnittää tarran katsastajan antamien ohjeiden mukaan, yleensä edellisen tarran päälle tai sen paikalle. (ER:n lisäys; katsastustarrasta annetaan erillinen ohje katsastuksen yhteydessä)

Vuosikatsastus ilman videoyhteyttä
• Seurat toteuttavat katsastusaikojen varaamisen haluamallaan tai nykyisellä tavalla.
• Oletus: veneilijällä on tallella katsastuslomakkeen molemmat sivut ja venetodistus
• Jos näin ei ole, veneilijän tulee sopia katsastajan tai seuran toimihenkilön kanssa kuinka hän saa nämä asiakirjat ja minkä vuoden katsastusruutuun tämän vuoden merkintä tehdään.
• Kun videoyhteydellä tapahtuva katsastus ei ole teknisistä tai muista syistä mahdollinen, keskustelevat veneilijä ja katsastaja ensin vuosikatsastuksen sisällöstä ja veneilijä tekee ohjeiden pohjalta omakatsastuksen itse.
• Kun vuosikatsastus on näin valmis, veneilijä kirjoittaa katsastuslomakkeen ja venetodistuksen sovittuun kohtaan katsastusluokan, päiväyksen ja tekstin ”omakatsastus” ja nälähettää katsastajalle valokuvan, että näin on tehty. Ellei valokuvan lähettäminenkään ole mahdollista, ilmoittaa veneilijä katsastajalle nämä tiedot puhelimitse tai muuten seurassa sovittavalla tavalla.
• Katsastaja merkitsee katsastuksen Suuliin tai kuten vuosikatsastus seurassa on muutoinkin tallennettu.
• Seura toimittaa veneilijälle katsastustarran erikseen seurassa sovittavalla menettelyllä ja veneilijä kiinnittää tarran katsastajan antamien ohjeiden mukaan, yleensä edellisen tarran päälle tai sen paikalle.

Peruskatsastus
• Runkokatsastukset siirretään tarvittaessa syksyyn vesiltänoston jälkeiseen aikaan.
• Veneelle tehdään silloin kauden alusssa vain vuosikatastus edellä kuvatulla tavalla.
• Suuli ei valitettavasti tue tällaista järjestelyä. Suuliin merkitään kauden alussa tehdyksi vain vuosikatsastus ja peruskatsastus merkitään Suuliin vasta sitten, kun peruskatsastus on tehty. Tästä on kuitenkin seurauksena se, että kauden ajan Suuli ilmoittaa veneeltä peruskatsastuksen puuttuvaksi. Tätä emme pysty nyt valitettavasti korjaamaan, sen kanssa on vain elettävä.

Tuossa SPV:stä saamamme ohjeistukset.

Kolmantena vaihtoehtona me katsastajat sovimme suorittavamme katsatuksia ”laiturikatsastuksena”, jolloin katsastusmies ei astu veneeseen, vaan tekee katsastuksen laiturilta, veneilijän ollessa veneensä kannella valmiina esittelemään veneensä katsastuksessa vaadittavia varusteita (mm. tarkastetut sammuttimet, hätämerkinantovälineet, pelastusliivit jne.). Näistä laituripäivistä ja niiden ajankohdista tiedotamme lähiaikoina

Yksittäiset seuramme katsastajat ovat ilmoitaneet mahdollisuudestaan suorittaa normaalin katsastusmenettelyn mukaisia katsastuksia (kyselkää suoraan katsastajilta, nimiä en kirjaa tähän josko mielipide muuttuu matkan varrella pandemian kehittyessä puoleen tai toiseen :-)). Tuolloin luonnollisesti ehdottomana vaatimuksena molemmille tahoille on se, että he tuntevat itsensä sillä hetkellä täysin terveeksi, ja vältetään lähikontaktia parhaan mahdollisuuden mukaan. Katsastustapahtumassa saa normaalista poiketen olla nyt paikalla vaan katsastaja ja veneilijäjäsen, el rajoitettaan kontaktit minimiin tälläkin tavalla (<- tuo on SPV:nkin ohjeessa)

Tiedän, että kyseinen menettely ei ole hyvä, ja normaaliin käytäntöön palataan mahdollisimman pikaisesti pandemian hellittäessä. Korostan taas kerran, että vastuu veneen merikelpoisuus varusteineen on 100%:sesti veneen kipparilla, ja katsastukseen liityvistä puutteista juridisesti vastaa vain veneilijä itse. Katsastusmenettelyn ”keventyessä” joillekin saattaa tulla kiusaus alittaa rimaa, mutta siinä pettää vaan itseään. Luin jostakin nettiuutisen, että vakuutusyhtölle riittää tässä poikkeustilanteessa, että veneessä on vuoden 2019 katsastus voimassa, jos vuosittain päivitettäväksi vaaditut asiat (mm. sammuttimet, raketit jne.) on ”päivitetty” vaadittavlle tasolle.

Tässä ”lyhyt” tiedoksianto menettelyistämme, kyselkää lisää esim. sähköpostitse katsastus@kopu.fi, jos siihen tarvetta ilmenee, vastailemme parhaamme mukaan (meillekin tämä hässääkkä aiheuttaa lisää duunia)

Katsastus-terveisin

Koko katsastusorganisaation puolesta

Eero Riikonen, KoPun katsastuspäällikkö

Muistutus !! Infotilaisuus etäyhteydellä tänään 25.3. klo 18

KOPUN VUOSIKOKOUS ON SIIRRETTY !

Infotilaisuus  etäyhteydellä  tänään keskiviikkona 25.3. klo 18.

Johtokunta päätti kokouksessaan 17.3. siirtää vuosikokouksen tulevaisuuteen. Sen tilalla päätettiin järjestää jäsenille infotilaisuus netin kautta. 

Infotilaisuuden asiat ovat:

 1. Johtokunnan päätös Vuosikokouksen siirtämisestä ja sen perustelut.
 2. Tiedote uudesta talouspäälliköstä
 3. Koivusaaren kaavoituksen tilanne – aikataulu, kaavan valmistelu, seuran tonttiehdotus, väliaikainen satama
 4. KoPun IT-uudistus – digitaaliset palvelut kehittyvät

Tilinpäätösaineisto julkaistaan KoPuttajassa 1/2020.

Tilinpäätös vahvistetaan myöhemmässä vuosikokouksessa.

Infotilaisuuteen liittyminen:

Käytämme Google Hangouts Meet -videokokousta

Yhteys avataan liittymistä varten 30 min aiemmin, siis klo 17.30. Infotilaisuus alkaa klo 18.00 ja kestänee n. reilun tunnin.

Voit liittyä  PC:llä tai älypuhelimen /tabletin internet yhteydellä klikkaamalla linkkiä, joka on tämän viestin lopussa. (Ääni ja videoyhteys.)

Salli ‘Allow’ ruudun yläreunan ruudusta käyttämäsi microphone ja camera, jotta voit halutessasi puhua. Tämän jälkeen paina ‘Liity nyt’

Kokousruudussa näkyy
– oik. yläkulmassa osallistujat, viestien kirjoittaminen ja oma kuvasi, mikäli käytät kameraa
– alareunassa ‘Kokouksen tiedot’, oma mikrofoni (punainen mikrofoni kiinni), yhteyden lopetus ja kamera (punainen kiinni), sekä ‘Aloita esitys’ kun haluat jakaa oman ruutusi.

Oletusarvoisesti pidä mikrofoni mykistettynä, ettei linjoille tule taustamelua. Mikäli nettiyhteys on hidas, kytke kamera pois, jolloin äänenlaatu voi olla parempi.

Vaihtoehtoisesti voit liittyä pelkällä ääniyhteydellä liittymistiedoissa olevalla puhelinnumerolla ja tunnusnumerolla.

Linkki avaa selaimesi ja hetken kuluttua näet oman kuvasi (jos kamera päällä) sekä yksinkertaisen työpöydän. Kokouksen moderaattori hyväksyy sinut kokoukseen ja näet tervehdystekstin. Ääniyhteyden testaamiseksi soitamme musiikkia tai muuta ääntä. Näyttösi alarivissä ovat mikrofonin, poistumisluurin (punainen) ja kameran painikkeet. Pidä mikrofoni lukittuna sen jälkeen, kun olet mahdollisesti testannut että muut kuulevat sinua. Avaa mikrofoni kun olet saanut puheenvuoron. Puheenvorot on paras pyytää oikealla yläkulmassa olevalla chat teksti -painikkeella avaten valkoisen chat-palstan oikealle ja kirjoittamalla puheenvuoropyyntösi (tai muun asian) alareunan tekstiriville.

Videokamerasi vie paljon kaistaa, joten sen sulkeminen saattaa parantaa äänenlaatua.

KoPu pilotoi tässä samalla isompaa kokousta, joten kaikki prosessin ja laadun palaute on tervetullutta.  Vielä ei ole varmuutta siitä paljonko iloista keskustelua nettiyhteydet kestävät, mutta puheenvuoroista toivotaan lyhyitä ja nasevia.

– Tervetuloa KoPun etäkokoukseen !

Kokouksen ennakkotietoja voit tarvittaessa kysellä: varakommodori at kopu. fi tai sihteeri at kopu. fi

Johtokunta  18.3. 2020

===================================================

Liittymislinkki on tässä:

Liittyminen tietokoneella (avautuminen voi kestää sekunteja):

https://meet.google.com/mkx-sqet-jkq

Liittyminen puhelimella

Numero ‪+358 9 85691326           PIN-koodi: ‪864 224 158#

HUOM! em teksti  + linkki on lähetetty jäsenille 19.3. sähköpostilla.

Vuosikokous siirretään, tilalla infoa etäyhteydellä

Johtokunta päätti kokouksessaan 17.3. siirtää vuosikokouksen tulevaisuuteen.  Sen tilalla, 25.3. klo 18:00, pidetään  jäsenille infotilaisuus netin kautta.  Infon asiat ovat:

 • Koivusaaren kaavoituksen tilanne
 • KoPun IT-uudistus

Liittymislinkki sekä ohjeet tilaisuuden seuraamiseen lähetetään jäsenille sähköpostilla.

Tilinpäätösaineisto julkaistaan KoPuttajassa 1/2020

HUOM  Jos tiedät tai epäilet, että sähköpostiosoitteesi jäsenrekisterissä on virheellinen, niin päivitä se Suulin kautta tai lähetä viesti sihteerille:  sihteeri (at) kopu.fi

KOIVUSAAREN KAAVOITUSSUUNNITTELU ETENEE – KOPUN EHDOTUKSET MYÖTÄTUULESSA

KoPun johtokunta ja kaavoitustoimikunta ovat seuranneet tiiviisti Koivusaaren kaavan suunnittelua pursiseurojen osalta. On kokoustettu Helsingin asemakaavoituksen, naapuriseurojen ja arkkitehdin kanssa, jotta KoPun ehdotukset kaavasuunnitelmiin huomioidaan mahdollisimman hyvin.  KoPun syyskokouksessa hyväksyttyjen tavoitteiden mukaiset asiat on saatu varsin kattavasti tämän hetkisiin kaupungin suunnitelmiin.

Tässä merkittävimpiä asioita, jotka ovat nyt kaavaluonnoksessa mukana:

 • KoPun tontti on n. 40 m leveä kasvaen jonkin verran pohjoiseen, mutta on kokonaisuudessaan nykyistä pienempi
 • venepaikkojen lukumäärä uudessa satamassa pysyy ennallaan, mutta laitureiden määrä voi lisääntyä pohjoisen puolelle, koska laiturit ovat nykyisiä lyhyempiä (kokonaisvesialue Vaskilahdessa on varsin kapea)
 • KoPun seurarakennukselle (n.100m2) on tehty riittävä varaus tontin eteläosaan (rakennukseen on ajateltu toimisto, varasto, työpaja ja wc)
 • veneiden talvisäilytys jatkuu Koivusaaressa, mutta siihen varattu alue pienenee varsin paljon
 • aallonmurtaja levenee ja osaa siitä käytetään talvisäilytykseen
 • mastot ja pukit mahtuvat tontille, mutta uutta kompaktia teknistä ratkaisua etsitään mastojen talvisäilytykseen (nykyinen mastovaja poistunee)
 • KoPulle varataan tontille oma parkkialue
 • mastonosturille, septeille ja jätehuollolle on varattu alueet
 • veden syvyys satamassa ja tontin korkomerkinnät ovat tyydyttävät.

Kaavoitussuunnittelua on tehty yhteistyössä Vaskilahden Venekerhon kanssa.  Talvisäilytyskapasiteettia jaetaan heidän kanssaan.

Kaavoitussuunnittelun kuvat eivät ole vielä julkisia!

Aikataulu
Meille kerrotun aikataulun mukaan edellä kuvattu kaava valmistuu tämän vuoden aikana. Se saa valitusten jälkeen lainvoiman noin 2022.  Vasta tämän jälkeen alkavat ensimmäiset rakennustyöt Koivusaaressa suhdannetilanteesta riippuen.

KoPun väliaikainen satama tulee Koivusaaren länsipuolelle nykyisen NJKn alueen länsireunaan moottoritien viereen. Väliaikaisen sataman suunnittelu alkaa tämän vuoden loppupuolella tai ensi keväänä.  Arviomme mukaan siirrymme väliaikaiseen satamaan kesällä 2023 tai 24.

Seuraava neuvottelu väliaikaisen sataman suunnittelusta eri osapuolien välillä (kaupunki ja pursiseurat) on sovittu tämän vuoden lokakuun tienoille.

Kaavoitusasia on jatkuvasti johtokunnan valvonnassa.  Asia on esillä KoPun vuosikokouksessa maaliskuussa 2020.                                                  Seuraava tiedote julkaistaan alkukeväästä, kun luonnokset suunnitelmista ovat julkisia.

Lisätietoja saat parhaiten sähköpostilla: varakommodori(at)kopu.fi

31.1.2020 KoPu / Kaavoitustoimikunta

Kesän 2020 laituripaikat on nyt haettavana

Kopun kesän 2020 laituripaikat on nyt haettavissa nettisivujen asiointilomakkeella. Asointilomake löytyy Kopun sivujen jäsenasioiden valikosta ja linkki siihen on:  https://kopu.fi/asiointilomake/  Lomakkeen käyttöä varten sinun tulee olla kirjautunut Kopun sivuille jäsentunnuksellasi. Laituripaikat tulee hakea 2.2.2020 mennessä.

HUOM! Jos jäsenellä on maksamattomia maksuja seuralle, laituripaikkaa ei myönnetä

Tulevan kevään laskut on suunniteltu seuraavasti:

1. lasku sää- ja jäätilanteen salliessa pääsiäisenä su 12.4,2020. Jos se ei ole mahdollista, niin varallla on la 18.4.2020

2. lasku  25.-26.4.2020, laskussa yli 40 venettä, joten se jakautuu kahdelle päivälle.

3. lasku su 10.5.2020. Tämä suunniteltu päivä on äitienpäivä, joka ei ole välttämättä hyvä päivä yhteislaskulle (Sorry!) Lasku on siirrettävissä osin tai kokonaan su 3.5.2020. Tästä olemme erikseen yhteydessä 3. laskuun ilmoittautuneisiin.

4. lasku la 23.5.2020 (helatorstai viikonloppu)

Ilmoitetun laskun voi siirtää myöhemmäksi vain ja ainoastaan edellytyksellä, että maihin jäävä vene ei haittaa kenenkään muun  veneen vesille laskua sovittuna ajankohtana.

Kevättä odotellessa, Satama