Nuorisotoiminta

 

KoPu ei järjestä nuorisotoimintaa kaudella 2024,koska toiminnan      vetäjää ei ole löytynyt. Optarit ja Zoomit ovat kuitenkin jäsenten käytettävissä.

Tavoitteet (Vetäjää haetaan!!)

Nuorisotoiminnan tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille turvallinen ja hauska tapa harrastaa purjehdusta ja veneilyä. Otamme kunkin lapsen ja nuoren lähtökohdat huomioon ja autamme oppimaan lisää omalla vaatimustasollaan. Toiminnan säännöt ja periaatteet luodaan yhdessä purjehtijoiden, ohjaajien ja vanhempien kanssa.

KoPun nuorisotoiminta tarjoaa nuorisojäsenilleen mahdollisuuden ohjattuun kevytvenepurjehdukseen ja -harjoitteluun. Viikoittaisen harjoitusillan lisäksi kauden aikana pyritään järjestämään myös viikonlopun pituinen purjehdusleiri.

Jokaiselle pyritään tarjoamaan mielekkäät ja haastavat treenit taitotasosta riippumatta. Opetusta annetaan nollatasosta lähtien, aina kilpapurjehdusharjoitteluun asti. Kaikilla tasoilla on huomioitu myös purjehduksen teoreettinen puoli.

Lisää tietoa saa nuorisopäälliköltä. Ajantasainen tieto harjoitusten ajankohdista ja muista tapahtumista löytyy aina web-sivujen toimintakalenterista.

Kalusto

Nuorisotoimikunnan opetuskäytössä yhteensä kymmenen kevytvenettä sekä kaksi ohjaajien moottorivenettä:

 • kaksi optimistijollaa (optischool)
 • viisi Zoom8-jollaa
 • Kopu perämoottorivene
 • Kopuri RIB perämoottorivene

Kevytveneiden lainaaminen jäsenille

Yleiset periaatteet:

 • Seuran omistamat zoom- ja optimistijollat ovat jäsenten käytettävissä purjehdusharjoittelua ja tutustumispurjehduksia varten.
 • Veneet soveltuvat vain lyhytaikaisiin purjehduksiin KoPu:n sataman läheisyydessä. Jollia ei ole tarkoitettu kaukomatkoihin.
 • Sääolosuhteet ja turvallisuus on veneiden koon ja luonteen vuoksi otettava ehdottomasti huomioon.
 • Kevytveneellä purjehditaan aina kelluntavarusteet päällä.
 • Seura tai sen nuorisotoiminta ei ole vastuussa purjehtijoille tai veneille mahdollisesti sattuvista vahingoista. Jollille aiheutuvista vaurioista vastaa lainaaja. Seuran veneet on katsastettu ja vakuutettu.

Käytännön ohjeita:

 • Venettä lainatessa lähetetään tieto lainauksesta, purjehdussuunnitelmasta ja arviodusta palautusajasta sähköpostilla(vartiointi@kopu.fi). Ilmoita veneissä tai varusteissa havaitut puutteet (ks. Yhteystiedot-KoPun veneiden hoitaja).
 • Koska veneet ovat koulutuskäytössä niitä ei pääsääntöisesti saa kuljettaa pois Koivusaaresta.
 • Osa veneistä ovat käytettävissä Roslagenissa (2 optimistijollaa ja 1 Zoom)
 • Kun veneitä käytetään kilpailuissa, lainaajat vastaavat veneiden kunnosta, käsittelystä ja palauttamisesta Koivusaareen.