Tiistaikisojen purjehdusohje

Tiistaikisojen purjehdusohje 2014

Koivusaaren Pursiseura (KoPu) järjestää LYS-harjoituskilpailut yksirunkoisille köliveneille tiistaisin 6.5.–10.6. ja 5.8.–9.9.2014 välisinä aikoina. Veneen on ilmoittauduttava ennen ensimmäistä kilpailuaan viimeistään kilpailupäivänä klo 12.00 mennessä. Ilmoittautuminen on voimassa koko kauden. Ilmoittautuminen tulee tehdä KoPun kotisivujen kautta www.koivusaarenpursiseura.fi

1. Säännöt

Kilpailuissa noudatetaan ISAF:n Purjehduksen kilpailusäännöissä 2013–2016 (PKS) määriteltyjä sääntöjä ja FinLYS 2014 -sääntöä. Auringonlaskun jälkeen veneiden on käytettävä meriteiden sääntöjen mukaisia kulkuvaloja. Auringonlaskun jälkeen kansainväliset meriteiden säännöt korvaavat PKS:n osan 2 säännöt sen jälkeen, kun vene on lähtenyt.

1.1 Muutokset kilpailusääntöihin

Muutos sääntöön 44.1: Sanat ”vakavaa vahinkoa” säännön viimeisessä lauseessa muutetaan muotoon ”vahinkoa”. Mikäli vene ei luovu kilpailusta silloin kun sääntö 44.1 sitä vaatii, veneen purjehdus hylätään ja purjehdusta ei voi jättää pois ranking-laskennasta (DNE). Tämä muuttaa sääntöä 90.3(b).

Muutos sääntöön 52: Kahden hengen miehistölle sallitaan autopilotin käyttö kilpailun aikana. Autopilottia ei saa käyttää lähdössä ja sitä edeltävän 5 min aikana, eikä 5 min lähdön jälkeen, eikä kääntömerkeillä ja niiden välittömässä läheisyydessä (5 veneenmittaa).

2. Katsastus- ja miehistövaatimukset

Veneellä tulee olla voimassaoleva Suomen Purjehdus ja Veneilyn alustodistus ja sen tulee olla vakuutettu sekä omia että muille aiheutettuja vahinkoja vastaan.

3. Tiedotukset kilpailijoille ja purjehdusohjeiden muutokset

Muutokset purjehdusohjeisiin ovat nähtävänä KoPu:n verkkosivuilla viimeistään kutakin kilpailua edeltävänä päivänä klo 12 mennessä.

4. Kilpailuluokka ja lähtöryhmät

Kilpailuissa purjehditaan yksi LYS-luokka.

Lähtö tapahtuu kahdessa ryhmässä. Veneet joiden LYS-mittaluku (LYS- säännön mukainen vakiomittaluku) on pienempi kuin 1,24 lähtevät ensimmäisessä ryhmässä (lähtöryhmä 1) ja veneet joiden mittaluku on 1,24 tai suurempi lähtevät toisessa ryhmässä (lähtöryhmä 2). Lähtöryhmän 2 veneiden on käytettävä kilpailun aikana keltaista lippua (viestilippu Q) jonka minimi koko on 250x300mm. Lippu kiinnitetään veneen takaharukseen.

5. Tuloslaskenta

Tuloslaskennassa kullekin veneelle käytetään vain yhtä mittalukua kauden kaikissa kilpailuissa. Jos mittaluku muuttuu kauden aikana, niin kaikkien kilpailujen osalta käytetään korkeampaa mittalukua. Mittalukua voidaan muuttaa pienemmäksi ainoastaan, mikäli suurempi mittaluku on ollut virheellinen.

Veneellä, jolle ei löydy LYS-lukua kilpailun kalenterivuoden FinLYS-taulukosta, tulee olla FinLYS-todistus.

Tulokset lasketaan molemmille lähdlille yhteisenä ja lisäksi molemmille lähdöille erikseen. Kaikista kilpailuista lasketaan ranking-pisteet. Ranking-tilanne pyritään las- kemaan jokaisen kilpailun jälkeen

Vene saa pisteitä kaikista voittamistaan veneistä siten, että

jokaisesta voitetusta veneestä saa yhden pisteen

lisäksi kuudesta ensimmäisestä sijasta saa lisäpisteitä seuraavasti: I sija 6 pistettä, II sija 5 pistettä, III sija 4 pistettä, IV sija 3 pistettä,V sija 2 piste,VI sija 1 pistettä.

Ranking-tulokset lasketaan kunkin veneen kauden viiden parhaan tuloksen mukaan.

Haluttaessa veneet saavat tuloksen myös IRC-lukunsa mukaan. Tämä ei vaikuta LYS-tuloksiin tai lähtöjärjestykseen. Kaikki ovat aina mukana LYS-tuloksissa ja lähtevät LYS-lukunsa määräämässä lähtöryhmässä.

6. Lähtö- ja varoitusviestit

Kilpailulautakunta viestittää käytettävän radan viimeistään ensimmäisen lähtöryhmän varoitusviestin aikaan. Rataviesti muodostuu radan kirjaimen mukaisesta viestilipusta sekä kiertosuunnan ilmaisevasta värillisestä lipusta.

Vihreä lippu tarkoittaa myötäpäivään
Punainen lippu tarkoittaa vastapäivään

Ensimmäisen lähtöryhmän lähtöviesti annetaan klo 18.00 ja toisen lähtöryhmän lähtöviesti annetaan 10 minuutin kuluttua ensimmäisen lähtöryhmän lähtöviestistä. Purjehdukset lähetetään käyttämällä sääntöä 26 siten, että varoitusviesti annetaan 10 minuuttia ennen lähtöviestiä.
Varoitusviesti muodostuu lähtöryhmän tunnuksen mukaisesta viestilipusta.

Lähtöryhmä 1: lähtöryhmän tunnus numeroviiri 1
Lähtöryhmä 2: lähtöryhmän tunnus numeroviiri 2

Toisen lähtöryhmän vene ei saa purjehtia lähtölinjan välittömässä läheisyydessä ennen varoitusviestiään (huom. myös sääntö 23.1).Lähtölinja suljetaan 10 minuuttia viimeisen lähtöviestin jälkeen.

7. Lähtölinja

Lähtöalue sijaitsee Käärmeluotojen ja Lauttasaaren välisellä alueella (katso karttapiirros). Linjan rajoittavat kaksi poijua. Lautakunta-alusta lähempänä oleva poiju voi olla kiinni lautakunta-aluksessa. Linjan suunnan määräävät lautakunta-aluksesta kauempana sijaitseva poiju vasemmalla ja oikealla lautakunta-aluksessa oleva keltainen (Q) tai punakeltainen (R) lippu. Mikäli lautakunta-aluksen lähettyvillä on kaksi oranssia poijua, nämä ovat lähtölinjan merkit.
lahtolinja

8. Radat

8.1 Ensimmäinen merkki

Lautakunta-aluksen näyttäessä lähtölinjan oikean pään merkkinä punakeltaista viestilippua R radan ensimmäinen merkki on lähtösuuntaan noin 0,3-0,5 mpk:n päässä oleva punainen tai oranssi poiju. Ensimmäinen poiju jätetään rataviestin vihreän lipun (oikealle) tai punaisen lipun (vasemmalle) osoittamalle puolelle. Tämän jälkeen purjehditaan rataviestin mukainen rata. Mikäli lähtölinjasta lähtösuuntaan on sekä oranssi sylinterin muotoinen poiju että punainen pyöreä poiju, näistä oranssi sylinterin muotoinen poiju on merkki.

KoPu:n verkkosivuilla voidaan ensimmäisen merkin määrittelyä tarkentaa tai muuttaa kohdan 3. mukaisesti.

Lautakunta-aluksen näyttäessä lähtölinjan oikean pään merkkinä keltaista viestilippua Q purjehditaan rataviestin mukainen rata.

8.2 Ratakuvaukset

Suluissa olevat numerot ovat merkkien tunnuksia karttapiirroksessa. Rataohjeet on laadittu vastapäiväiselle (punaisen lipun osoittamalle) kiertosuunnalle, lukuunottamatta rataa J joka purjehditaan aina myötäpäivään turvallisuussyistä.

Rata B (n. 5,8 mpk)

(1) Lauttasaaren eteläkärjen lounaispuolella oleva länsiviitta vasemmalle
(7) Tammakarin länsipuolella oleva 9,6 m:n punainen jääpoiju vasemmalle
(8) Melkin itäpuolella oleva 4,1 m:n punainen jääpoiju vasemmalle
(3) Melkin koillispuolella oleva vihreä viitta vasemmalle
(2) Melkin pohjoispuolella oleva punainen viitta oikealle
(1) Lauttasaaren eteläkärjen lounaispuolella oleva länsiviitta oikealle

Rata C (n. 8,3 mpk)

(1) Lauttasaaren eteläkärjen lounaispuolella oleva länsiviitta vasemmalle
(9) Katajaluodon eteläpuolella oleva eteläjääpoiju vasemmalle
(10) Tammakari vasemmalle
(8) Melkin itäpuolella oleva 4,1 m:n punainen jääpoiju vasemmalle
(3) Melkin koillispuolella oleva vihreä viitta vasemmalle
(2) Melkin pohjoispuolella oleva punainen viitta oikealle
(1) Lauttasaaren eteläkärjen lounaispuolella oleva länsiviitta oikealle

Rata D (n. 9,5 mpk)

(11) Käärmeluotojen eteläpuolella oleva punainen viitta oikealle
(12) Käärmesaaren eteläpuolella oleva vihreä viitta vasemmalle
(13) Stora Ådholmenin pohjoispuolella oleva vihreä viitta vasemmalle
(14) Rönnkobben vasemmalle
(15) Rysäkarin kaakkoispuolella oleva 6,0 m:n eteläviitta vasemmalle
(16) Melkin eteläpuolella oleva 5,6 m:n pohjoisjääpoiju vasemmalle
(1) Lauttasaaren eteläkärjen lounaispuolella oleva länsiviitta oikealle

Rata E (n. 6,9 mpk)

(11) Käärmeluotojen eteläpuolella oleva punainen viitta oikealle
(12) Käärmesaaren eteläpuolella oleva vihreä viitta vasemmalle
(13) Stora Ådholmenin pohjoispuolella oleva vihreä viitta vasemmalle
(17) Rönnkobbenin lounaispuolella oleva 8,5 m:n punainen viitta vasemmalle
(13) Stora Ådholmenin pohjoispuolella oleva vihreä viitta oikealle
(12) Käärmesaaren eteläpuolella oleva vihreä viitta oikealle
(11) Käärmeluotojen eteläpuolella oleva punainen viitta vasemmalle

Rata F (n. 8,6 mpk)

(1) Lauttasaaren eteläkärjen lounaispuolella oleva länsiviitta vasemmalle
(16) Melkin eteläpuolella oleva 5,6 m:n pohjoisjääpoiju oikealle
(15) Rysäkarin kaakkoispuolella oleva 6,0 m:n eteläviitta vasemmalle
(16) Melkin eteläpuolella oleva 5,6 m:n pohjoisjääpoiju vasemmalle
(1) Lauttasaaren eteläkärjen lounaispuolella oleva länsiviitta oikealle

Rata G (n. 5,2 mpk)

(1) Lauttasaaren eteläkärjen lounaispuolella oleva länsiviitta vasemmalle
(11) Käärmeluotojen eteläpuolella oleva punainen viitta oikealle
(12) Käärmesaaren eteläpuolella oleva vihreä viitta vasemmalle
(13) Stora Ådholmenin pohjoispuolella oleva vihreä viitta vasemmalle
(19) Miessaaren ja Stora Ådholmenin välissä oleva punainen poiju (EMK) vasemmalle
(13) Stora Ådholmenin pohjoispuolella oleva vihreä viitta oikealle
(12) Käärmesaaren eteläpuolella oleva vihreä viitta oikealle
(11) Käärmeluotojen eteläpuolella oleva punainen viitta vasemmalle
(1) Lauttasaaren eteläkärjen lounaispuolella oleva länsiviitta oikealle

Rata J (n. 4-8 mpk)

Huomioita radasta J:

Tämä rata ajetaan aina myötäpäivään, siksi myös ohje myötäpäivään
Rata kierretään kaksi kertaa (ellei sitä lyhennetä)
Käärmesaaren koillispuolella oleva 1,3m matala pyritään merkitsemään erillisellä huomiopoijulla mutta tämä poiju ei ole merkki sääntöjen mukaisessa merkityksessä)
I kierros
(1) Lauttasaaren eteläkärjen lounaispuolella oleva länsiviitta vasemmalle
(11) Käärmeluotojen eteläpuolella oleva punainen viitta oikealle
(12) Käärmesaaren eteläpuolella oleva vihreä viitta vasemmalle
(13) Stora Ådholmenin pohjoispuolella oleva vihreä viitta vasemmalle
(19) Miessaaren ja Stora Ådholmenin välissä oleva punainen poiju (EMK) oikealle
(-) Käärmeluotojen pohjoispuolella oleva punainen poiju (EMK & KoPu, sijainti 60°09 00′ 24° 51,30) oikealle (ratakartassa musta ”pallo ”Lähtöalue”-tekstiä ennen

II kierros
(1) Lauttasaaren eteläkärjen lounaispuolella oleva länsiviitta vasemmalle
(11) Käärmeluotojen eteläpuolella oleva punainen viitta oikealle
(12) Käärmesaaren eteläpuolella oleva vihreä viitta vasemmalle
(13) Stora Ådholmenin pohjoispuolella oleva vihreä viitta vasemmalle
(19) Miessaaren ja Stora Ådholmenin välissä oleva punainen poiju (EMK) oikealle
(-) Käärmeluotojen pohjoispuolella oleva punainen poiju (EMK & KoPu, sijainti 60°09 00′ 24° 51,30) oikealle (ratakartassa musta ”pallo ”Lähtöalue”-tekstiä ennen

Rata T (n. 4,5 mpk)

(1) Lauttasaaren eteläkärjen lounaispuolella oleva länsiviitta vasemmalle
(7) Tammakarin länsipuolella oleva 9,6 m:n punainen jääpoiju vasemmalle
(1) Lauttasaaren eteläkärjen lounaispuolella oleva länsiviitta oikealle

8.3 Ratavaroitukset

1. Merkkien (3) ja (8) yhdysjanalla matalikko (hiekkapohja), syvyys korkeintaan 1,5
2. Lauttasaaren Vattuniemen lounaispuolella, n. 150 m rannasta, suunnilleen 3,1 m syvyysmerkinnän kohdalla on matalikko (kivi), syvyys ehkä 1,5 m
3. Lähellä Käärmeluotoja itä- ja eteläpuolella karttaan merkitsemättömiä kiviä
4. Radat b, c ja h kohtaavat kohtaavat vilkkaasti liikennöidyn laivaväylän.
5. Käärmesaaren koillispuolella on karttaan merkitty 1,3m matala (koskee rataa J)

9. Maalilinja

Maalilinja sijaitsee Lauttasaaren länsipuolella. Linjan rajoittavat kaksi oranssia tai punaista poijua ja linjan suunnan määräävät lautakunta-aluksesta kauempana sijaitseva poiju ja lautakunta-aluksessa oleva keltainen tai punakeltainen lippu. Lautakunta-alusta lähempänä oleva oranssi poiju voi olla kiinni lautakunta-aluksessa. Mikäli lautakunta-aluksen lähettyvillä on kaksi oranssia sylinterin muotoista poijua, nämä ovat maalilinjan merkit.

10 Aikarajoitus

Jos yksikään vene ei ole tullut maaliin kolmen tunnin kuluttua ensimmäisen lähtöryhmän lähtöviestistä, niin kaikki veneet katsotaan keskeyttäneiksi. Vene, joka ei ole tullut maaliin 80 minuutin kuluttua ensimmäisen veneen maaliintulosta, katsotaan keskeyttäneeksi.

11. Keskeyttäminen ja kilpailusta luopuminen

Keskeyttämisistä pyydetään ilmoittamaan VHF-kanavalla 72, kutsu ”KoPukka”.

Jos vene on luopunut kilpailusta säännön 44.1 mukaisesti, sen tulee ilmoittaa asiasta vesillä lautakunta-alukselle tai protestien määräaikaan mennessä sähköpostilla osoitteeseen tiistis(at)koivusaarenpursiseura.fi.

12. Protestit

Lisäyksenä säännön 61 vaatimuksiin protestoivan veneen on varmistuttava siitä, että lautakunta-alus on havainnut veneen näyttävän protestilippua maaliintulon yhteydessä. Protestin jättöaika lautakunnalle alkaa lautakuntaveneen tultua satamaan ja kestää 30 minuuttia. Tämän jälkeen saa protestin jättää sähköpostilla seuraavan päivään kello 12 mennessä osoitteeseen tiistis(at)koivusaarenpursiseura.fi. Kilpailulautakunta ilmoittaa protestista venettä vastaan laittamalla asiasta tiedon verkkosivuille kilpailua seuraavaan päivään klo 12 mennessä.

Jätetyistä protesteista ilmoitetaan KoPun verkkosivuilla viimeistään protestia seuraavan kilpailun tulosten julkistamisen yhteydessä. Protestien käsittely tapahtuu alkukauden 6. tiistaikisan (viimeinen kesäkuussa) jälkeisenä torstaina klo 18.00 ja loppukauden Juhlatiistaikisan (elokuussa) ja viimeisen tiistaikisan (viimeinen syyskuussa) jälkeisenä torstaina klo 18.00 KoPun seuramajalla, jolloin asianosaisten tulee olla paikalla. Päivämäärät löytyvät KoPun verkkosivuilla kalenterissa.

13. Tulokset

Yksittäisen kilpailun tulokset ilmoitetaan mahdollisimman nopeasti kilpailun päättymisen jälkeen KoPun nettisivuilla. Ranking-tuloksia pyritään laskemaan jokaisen kilpailun jälkeen. Lopulliset ranking-tulokset julkistetaan palkintojen jaon yhteydessä KoPun purjehduskauden päättäjäisissä.

14. Palkinnot ja palkintojen jako

Elokuun Juhlatiistaikisasta jaetaan palkinnot kolmelle parhaalle KoPu:n majalla KoPun verkkosivuilla kesäkuun aikana ilmoitettavana ajankohtana. Ranking-voittajan palkinto, ”Monyan vinssi” ja parhaan kopulaisen veneen kiertopalkinto, ”Kommodorin pylpyrä”, jaetaan KoPun purjehduskauden päättäjäisissä (paikka ilmoitetaan KoPun verkkosivuilla Karvalakkikisan yhteydessä).

15. Muuta

KoPun verkkosivusto: www.koivusaarenpursiseura.fi