Kierrätyskenttä valtamassa veneiden talvisäilytyspaikat

Lauttasaarilehdessä on juttu Koivusaaren läjitysalueen suunnitelmista.

Suunnitelma on sanalla sanoen haasteellinen seurojen toiminnalle Koivusaaressa, varsinkin pitkän epämääräisen keston johdosta.

Johtokunta on aloittanut tehostetut toimet naapureiden, ml. lähitaloyhtiöt, kanssa vaikutusten arvioimiseksi muistutusta varten.

Tämä asia koskee läheisesti jokaista seuralaista, ei pelkästään johtokuntaa, joten kaikki osallituminen on enemmän kuin toivottavaa, jotta meillä on jatkossakin toimiva satama. Kaikki ’hullutkin’ ideat kannattaa tuoda esiin!

Tällä hetkellä on käynnissä vesilupahakemus Koivusaaren ympäristöön ja itse ympäristölupa läjitykselle menisi hakuun syksymmällä.

——
Alla kaupungin vastaus (13.3-19) tilanteeseen

Telakointialue ei pienene vielä ensi talveksi. Käsitykseni mukaan kesä 2019, talvi 2019-2020 ja vielä seuraava kesä 2020 nykytilanteen mukaisesti.

Toteuttamisen suunnittelu ja aikataulutus on kyllä käynnistetty ja sitä aletaan tarkentamaan. Kaavan aikataulu on etenemässä aiemmin kerrotun mukaisesti niin, että vuodenvaihteessa 2019-2020 kaavaehdotus olisi ensimmäisen kerran kaupunkiympäristölautakunna käsittelyssä ja tarkistettu ehdotus vuoden 2020 aikana. Kaava voisi saada lainvoiman vuonna 2021 ilman kaavavalituksia.

Lupajhakemus on nyt siis kuulutettu ja siitä on valitusoikeus, eli mahdolliset valitukset vaikuttavat luvan saamisen aikatauluun.

Vastaa