Tulevan talven telakoitipaikat ovat nyt haussa

Tulevan talven telakointipaikkaa tulee hakea  pe 9.8.2024 mennessä.

Telakoitipaikkaa haetaan erillisellä lomakkeella, joka löytyy Kopun nettisivujen ”Jäsenille” osiosta ”Vuosittaiset varauslomakeet ja yhteenvedot” sekä linkistä:

https://docs.google.com/forms/d/153eKTsjwNlxVEIdmgW9NVj91hn59bj00hXgqNs1gFE8/

Alustavat yhteisnostopäivät Koivusaaren telakointialueella syksy 2024″

1. Nosto la 14.9.2024, mahdollisuus valita kevään 2025 3. tai 4. lasku
2. Nosto la 28.-29.9.2024, mahdollisuus valita kevään 2025 2. tai 3. lasku
3. Nosto la 12.10.2024, mahdollisuus valita kevään 2025 1. tai 2. lasku

Syksyn pukkitalkoot  ke 11.9.2024

Telakointipaikkasopimuksen ehdot löytyvät https://drive.google.com/file/d/1Y60ZEfqFBtGL6A-cF5fiZ3WSbdZaL4Qw/view (tai kopu.fi – Tule jäseneksi – Liitteitä)

Satama

Ongelmia Kopun pohjoislaiturin kiinnityksissä.

Kopun pohjoislaiturin kiinnityksiä on pettänyt lähellä rantaa ja laituri on liikkunut. Varotoimenpiteenä laiturilta tullaan katkaisemaan sähköt ja vesi, jotta laitureilla ei tulisi lisävaurioita sähkö- tai vesijohtojen katkeamisen vuoksi. Syytä laiturin liikkumiseen ei vielä tiedetä, asiaa tutkitaan ja mahdolliset korjaustoimenpiteet aloitetaan tulevalla viikolla. Laiturin kannessa on noin metrin pituinen aukko, jonka yli on nyt asennettu tilapäinen kulkusilta/lankku. Laiturlilla liikkuvien tulee noudattaa varovaisuutta ja huomioida kulkuväylän puutteet ylittäessään aukkoa.

Satama/ Hessu

Kopun sataman vaarallisten jätteiden keräyspisteet lukitaan

Venesatamien vaarallisten jätteiden keräyspisteet tulee ympäristömääräysten mukaisesti olla lukittuina. Kopun sataman keräyspiste on yhteiskäytössä Vaskilahden venekerhon kanssa, joten viime syksyn ympäristötarkastuksessa määrätty lukitus toteutetaan siten, että keräyspisteen oviin on asennettu lyhyet ketjut, joiden toisessa päässä on Kopun sarjassa oleva riippulukko ja toisessa päässä Vaskilahden vastaava. Kummankin seuran jäsenet pääsevät viemään jätteet sinne avaamalla oman seuransa lukon. Ketju kiertää myös astioiden kannessa olevan rivan kautta, joten ulkopuliset eivät pääse viemään sinne jätteitä keräyspisteeseen.

Muista lukita keräyspiste sen jälkeen kun olet käyttänyt sitä.

Satama / Hessu

Infoa Koivusaaren rakentamisesta

Tiedoksi jäsenille, Helsingin kaupunki on ilmoittanut Koivusaaressa toimiville pursiseuroille, että toiminta talvitelakoinnissa jatkuu ainakin vielä seuraavan telakointikauden 2024-2025 nykyisen käytännön mukaisesti. Pursiseuroilla (NJK, VaVk ja Kopu) on seuraava palaveri Helsingin kaupungin Koivusaaren rakentamisen projektiryhmän kanssa 29.5.2024, jolloin toivottavasti saamme lisää tietoa rakentamisesta ja sen aikataulusta. Alueen vesilupa on edelleen käsittelyssä jossain oikeusasteessa ja rakentamiseen liittyviä toimenpiteitä ei voi aloittaa ennen kuin tuo lupa on lainvoimainen. Joten rakentamisen tarkempi aikataulu selviää sitten kun tuo lupa joskus tulee.

Nyt meidän kannattaa keskittyä olennaiseen eli tulevaan veneilykauteen!

Satama

Sataman sähköturvallisuudesta

Muistutuksena veneilijöille, talvitelakointipaikolla veneiden sähköjohtoja ei saa pitää jatkuvasti kytkettynä sähköverkkoon. Tämä koskee molempia telakointialueita, Kopun omaa telakointikenttää kuin myös NJK:n puolella telakoituja veneitä.

Telakoinnin yhteyteydessä sähkön normaaliin käyttöön kuuluu veneen akkujen lataaminen tarpeen mukaan sekä veneen korjaus- ja huoltotoimenpiteiden suorittaminen sähkötyökaluilla. Pidenpiaikaisesta sähkönkäytöstä on erikseen sovittava Kopun tai NJK:n satamakapteenin kanssa.

Ja tulevaa kesää ajatellen sama periaate koskee myös kesällä laituripaikkoja. Jatkuvasti sähköverkkoon kytketyt veneet aiheuttavat sähköturvallisuusriskin lisäksi myös todennäköisesti korroosiota veneiden välisten vuotovirtojen vuoksi.

Käytä telakointikentän ja laitureiden sähköja vain silloin, kun oikeasti tarvitset niitä.

Satama